liên kết mục tiêu

Chủ đề: liên kết mục tiêu

Nhiệm vụ và các mục tiêu chiến lược của một công ty là điểm khởi đầu tự nhiên cho các mục tiêu cấp công ty và phòng ban/nhóm. Vì chúng xác định phương hướng mà toàn bộ tổ chức sẽ theo đuổi trong nhiều năm. Các nhóm/phòng ban tiếp nhận những mục tiêu chiến lược của công ty và chuyển chúng thành các mục tiêu riêng của mình phù hợp với mục tiêu chung.

Xem tiếp

Truyền thông nội bộ là công tác quản trị giúp tạo dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó, vững bền giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp. Một số chuyên gia quản trị nguồn nhân lực còn cho rằng, nếu nghiêm túc đầu tư để cải tiện truyền thông nội bộ, doanh nghiệp có thể sẽ tạo ra nhiều tác động lớn lên kết quả hoạt động của mình.

Xem tiếp
Liên kết các mục tiêu doanh nghiệp trong iHCM

Các mục tiêu trong doanh nghiệp/tổ chức không độc lập với nhau mà có tính liên kết hỗ trợ lẫn nhau, chẳng hạn để đạt được mục tiêu doanh số 1000 tỷ trong năm thì không chỉ bộ phận kinh doanh thực hiện công việc này một cách đơn lẻ, mà các bộ phận khác cũng phải có các mục tiêu hỗ trợ, ví dụ như bộ phận marketing phải tìm kiếm được 10.000 khách hàng tiềm năng có chất lượng,... việc liên kết mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của bộ phận/nhóm và cuối cùng là mục tiêu của các nhân viên hình thành nên một sơ đồ hình cây mà chúng tôi gọi là "Bản đồ mục tiêu"

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí