Đánh giá hiệu suất và năng lực của nhân viên là một trong những khâu khó khăn nhất cho không chỉ các nhà lãnh đạo, quản lý nhân sự mà toàn bộ doanh nghiệp nói chung. Nhiều doanh nghiệp không có tiêu chuẩn mẫu đánh giá năng lực cần thiết cũng như quy trình đánh giá không rõ ràng vì vậy đã tạo nên những bất cập lớn trong đánh giá nhân sự.

Mỗi doanh nghiệp có những quy trình đánh giá khác nhau vì vậy đòi hỏi cần một hệ thống đánh giá linh hoạt, tùy biến các dữ liệu và quy trình phù hợp cho từng quy mô và tổ chức. Với tính năng đánh giá trong Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu quy trình đánh giá khoa học nhất đem lại kết quả đánh giá công bằng cho nhân viên. Những tính năng chính trong phân hệ đánh giá bao gồm: 

iHCM giúp đánh giá nhân viên khoa học và thuận tiện

  Các loại đánh giá được phân nhóm khoa học trong hệ thống iHCM

  • Tính tùy biến cao: hệ thống iHCM giúp doanh nghiệp tùy biến các mẫu và thang điểm đánh giá nhân viên dễ dàng và hiệu quả. Quy trình đánh giá sẽ được định nghĩa theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 
  • - viện khung năng lực: có sẵn 86 khung năng lực cho hơn 103 vị trí công tác để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá từng vị trí dễ dàng.
  • Quy trình đánh giá: Doanh nghiệp có thể lựa chọn đánh giá ngắn hạn theo mục tiêu, đánh giá dài hạn theo mục tiêu và khung năng lực hay đánh giá 360.
  • - Thư viện mẫu quy trình đánh giá sẵn có: như đánh giá 1-1, đánh giá theo thứ tự, đánh giá theo nhóm,…
  • - Hệ thống tự sinh mẫu đánh giá: vào các kỳ đánh giá của doanh nghiệp theo quy trình thiết lập trước.
  • - Thông báo: Hệ thống tự động gửi thông báo đến những người liên quan như thông báo điểm, thông báo quy trình thay đổi, hay yêu cầu đánh giá, xem xét,…
  • - Báo cáo: Cung cấp báo cáo thống kê cho cá nhân vào mỗi kỳ đánh giá và lưu trữ kết quả đánh giá.
 
Tin nổi bật
Mời tham dự SEMINAR: HR TECH AND ANALYTICS – Nơi chia sẻ xu hướng sử dụng các công cụ định lượng trong quản trị nhân sự diễn ra ngày 29/05/2018 tại Hà Nội
iHCM hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng OKRs như thế nào?
OKRs và KPIs, doanh nghiệp chúng tôi nên chọn phương pháp đo lường hiệu suất nào?
15 lợi ích của việc áp dụng OKRs trong doanh nghiệp
Hướng dẫn doanh nghiệp tự xây dựng khung năng lực với 5 bước cơ bản
OKRs thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất liên tục (Phần 1)
Bước vào thời đại mới – thời đại của “Quản trị hiệu suất liên tục”
Chìa khóa thành công của OKRs: Q&A với người giới thiệu OKRs tới Google - John Doerr
Quản lý công việc trong lòng bàn tay siêu hiệu quả với Ứng dụng iHCM!
Áp dụng ma trận quản lý thời gian – nâng cao hiệu suất công việc
Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự - iHCM
Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự
Áp dụng trả lương theo mô hình 3P như nào cho phù hợp?
Cẩn trọng khi trả lương theo phương pháp 3P
Quản lý công việc hiệu quả theo mô hình KANBAN
Quản lý công việc hiệu quả bằng bảng KANBAN
Sự khác nhau giữa thước đo và chỉ số KPI
Sự khác nhau giữa thước đo và chỉ số KPI
Từ điển năng lực - Sự khác nhau giữa năng lực hành vi và năng lực chuyên môn

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực