Đánh giá hiệu suất và năng lực của nhân viên là một trong những khâu khó khăn nhất cho không chỉ các nhà lãnh đạo, quản lý nhân sự mà toàn bộ doanh nghiệp nói chung. Nhiều doanh nghiệp không có tiêu chuẩn mẫu đánh giá năng lực cần thiết cũng như quy trình đánh giá không rõ ràng vì vậy đã tạo nên những bất cập lớn trong đánh giá nhân sự.

Mỗi doanh nghiệp có những quy trình đánh giá khác nhau vì vậy đòi hỏi cần một hệ thống đánh giá linh hoạt, tùy biến các dữ liệu và quy trình phù hợp cho từng quy mô và tổ chức. Với tính năng đánh giá trong Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu quy trình đánh giá khoa học nhất đem lại kết quả đánh giá công bằng cho nhân viên. Những tính năng chính trong phân hệ đánh giá bao gồm: 

iHCM giúp đánh giá nhân viên khoa học và thuận tiện

  Các loại đánh giá được phân nhóm khoa học trong hệ thống iHCM

  • Tính tùy biến cao: hệ thống iHCM giúp doanh nghiệp tùy biến các mẫu và thang điểm đánh giá nhân viên dễ dàng và hiệu quả. Quy trình đánh giá sẽ được định nghĩa theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 
  • - viện khung năng lực: có sẵn 86 khung năng lực cho hơn 103 vị trí công tác để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá từng vị trí dễ dàng.
  • Quy trình đánh giá: Doanh nghiệp có thể lựa chọn đánh giá ngắn hạn theo mục tiêu, đánh giá dài hạn theo mục tiêu và khung năng lực hay đánh giá 360.
  • - Thư viện mẫu quy trình đánh giá sẵn có: như đánh giá 1-1, đánh giá theo thứ tự, đánh giá theo nhóm,…
  • - Hệ thống tự sinh mẫu đánh giá: vào các kỳ đánh giá của doanh nghiệp theo quy trình thiết lập trước.
  • - Thông báo: Hệ thống tự động gửi thông báo đến những người liên quan như thông báo điểm, thông báo quy trình thay đổi, hay yêu cầu đánh giá, xem xét,…
  • - Báo cáo: Cung cấp báo cáo thống kê cho cá nhân vào mỗi kỳ đánh giá và lưu trữ kết quả đánh giá.
 
Tin nổi bật
Gợi ý lập kế hoạch kinh doanh trong ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỘNG
iHCM - Phần mềm duy nhất ở Việt Nam kết hợp 2 phương pháp BSC-KPI và OKRs trên cùng 1 hệ thống
Lễ ký kết HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC giữa HYPERLOGY và OD CLICK - Khi công nghệ đồng hành cùng tri thức quản trị
Vì sao doanh nghiệp cần có mạng xã hội nội bộ của riêng mình?
5 cách để giảm chi phí Quản lý dự án
Review sách: Tinh hoa quản trị dự án (nhiều tác giả)
Chấm điểm nhân viên kiểu Zappos: Khỏi cần KPI, chỉ giữ lại những ai hợp văn hóa, yêu công ty như gia đình
Waterfall vs Agile - Khác biệt giữa 2 mô hình quản lý dự án như thế nào?
Biểu đồ Gantt hay Kanban: Đâu là lựa chọn cho Doanh nghiệp của bạn?
Phản hồi 360 độ - Không đơn giản là một bản đánh giá!
Công cụ đắc lực cho quản lý dự án – Biểu đồ Gantt chart Cổ nhưng không cũ!
Ứng dụng Kanban trong quản lý dự án (Phần 3) - Kanban hoạt động như thế nào?
Ứng dụng Kanban trong quản lý dự án (Phần 2) - 4 Nguyên tắc nền tảng
Ứng dụng mô hình Kanban trong quản lý dự án (Phần 1) - Kanban là gì?
Milestone trong quản lý dự án là gì?

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực