Chúng tôi thiết kế iHCM nhằm giúp doanh nghiệp/tổ chức quản lý theo phương thức "Quản lý theo mục tiêu", doanh nghiệp/tổ chức có thể tự động hóa các quy trình, cải thiện tầm nhìn, hiệu quả và phát triển doanh nghiệp hướng theo mục tiêu đặt ra. Với 3 phiên bản Standard, Enterprise và Advanced phù hợp với doanh nghiệp ở các qui mô và lĩnh vực khác nhau.

iHCM hướng kết quả của nhân viên theo mục tiêu doanh nghiệp; theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ mục tiêu, công việc trong quá trình thực hiện; lôi kéo nhân viên thành những thành viên tham gia tích cực và có trách nhiệm. Để làm được việc này iHCM có 11 module chức năng, bao gồm:

trungtamnhanluc-iHCM Trung tâm nhân lực

Là nơi chứa dữ liệu cơ bản của nhân lực cùng các công cụ giúp gắn kết nhân viên với doanh nghiệp/tổ chức.

 Mục tiêu & công việc

Có chức năng tổ chức phân công mục tiêu, giao việc cho nhân viên, liên kết mục tiêu của nhân viên với nhau, nó cũng là nơi nhà quản lý theo dõi tiến độ mục tiêu, công việc của nhân viên dưới quyền. iHCM là công cụ có tính tương tác cao giữa các nhân viên cũng như giữa nhân viên với nhà quản lý, lãnh đạo.

 Đánh giá

Làm thế nào để đánh giá con người một cách khoa học là câu hỏi thường xuyên của các nhà quản lý, lãnh đạo. Dựa trên phương thức tiên tiến, được đúc kết từ quá trình quản lý của doanh nghiệp hiện đại, cũng như nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, iHCM cung cấp cho doanh nghiệp 3 loại đánh giá, bao gồm Đánh giá thành tích, Đánh giá năng lực, Đánh giá 360°; kèm theo đó là qui trình đánh giá tùy biến theo nhu cầu của doanh nghiệp nhằm nâng cao tính chính xác và công bằng trong đánh giá.

 Tuyển dụng

iHCM giúp doanh nghiệp/tổ chức thu hút, sàng lọc và tuyển chọn đúng người, giảm thiểu thời gian, chi phí.

 Hội nhập

Nhân viên mới cần có thời gian làm quen với môi trường mới, iHCM giúp rút ngắn quá trình hội nhập qua các qui trình tự động, nó cũng hỗ trợ các nhân viên có liên quan hướng dẫn, trợ giúp nhân viên mới một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

 Lương thưởng

Căn cứ vào việc đánh giá cũng như qui trình, qui định trong tổ chức, iHCM giúp tự động hóa và phân phối thu nhập một các công bằng theo tiêu chí của doanh nghiệp.

 Phát triển nghề nghiệp

Giúp doanh nghiệp định hướng nghề nghiệp cho nhân viên đồng thời xây dựng đội ngũ kế thừa, đảm bảo việc gìn giữ nhân tài cho phát triển bền vững.

 Học tập và chia sẻ tri thức

 iHCM giúp doanh nghiệp chia sẻ tri thức, biến kiến thức cá nhân thành trí tuệ tập thể và lưu giữ lại nó trong doanh nghiệp/tổ chức.

 Cộng tác

Giúp xây dựng môi trường cộng tác qua các công cụ của iHCM như chia sẻ file, hình ảnh, video; iHCM còn cung cấp các công cụ hội thoại trực tuyến qua nhắn tin nhanh giúp nhân viên trao đổi thông tin nhanh và hiệu quả.

Khác với các sản phẩm khác, khách hàng hoàn toàn có thể nâng cấp phiên bản từ Standard lên Enterprise cũng như Advanced khi tổ chức được mở rộng về qui mô; cấu trúc, yêu cầu và quy trình phức tạp và khác nhau giữa từng bộ phận, chi nhánh. Điều này đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí triển khai, đào tạo, chuyển đổi dữ liệu.

 

Tin nổi bật
Mời tham dự SEMINAR: HR TECH AND ANALYTICS – Nơi chia sẻ xu hướng sử dụng các công cụ định lượng trong quản trị nhân sự diễn ra ngày 29/05/2018 tại Hà Nội
iHCM hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng OKRs như thế nào?
OKRs và KPIs, doanh nghiệp chúng tôi nên chọn phương pháp đo lường hiệu suất nào?
15 lợi ích của việc áp dụng OKRs trong doanh nghiệp
Hướng dẫn doanh nghiệp tự xây dựng khung năng lực với 5 bước cơ bản
OKRs thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất liên tục (Phần 1)
Bước vào thời đại mới – thời đại của “Quản trị hiệu suất liên tục”
Chìa khóa thành công của OKRs: Q&A với người giới thiệu OKRs tới Google - John Doerr
Quản lý công việc trong lòng bàn tay siêu hiệu quả với Ứng dụng iHCM!
Áp dụng ma trận quản lý thời gian – nâng cao hiệu suất công việc
Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự - iHCM
Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự
Áp dụng trả lương theo mô hình 3P như nào cho phù hợp?
Cẩn trọng khi trả lương theo phương pháp 3P
Quản lý công việc hiệu quả theo mô hình KANBAN
Quản lý công việc hiệu quả bằng bảng KANBAN
Sự khác nhau giữa thước đo và chỉ số KPI
Sự khác nhau giữa thước đo và chỉ số KPI
Từ điển năng lực - Sự khác nhau giữa năng lực hành vi và năng lực chuyên môn

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực