Xác định con đường phát triển sự nghiệp tương lai của mỗi nhân viên

Một doanh nghiệp phát triển bền vững trước hết phải quản trị con người đúng cách, tìm đúng người, đúng vai trò để tối ưu hóa nguồn nhân lực. Phân hệ phát triển nghề nghiệp trong Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM giúp lãnh đạo tìm kiếm, phát triển và giữ chân nhân tài dài hạn. Không chỉ giảm chi phí ban đầu mà còn định hướng giúp nhân viên nhanh chóng bắt kịp tốc độ công việc. Định hướng cho nhân viên tốt sẽ làm tăng sự hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc đồng thời tạo nên thái độ làm việc tích cực thông qua môi trường học hỏi, chia sẻ. 

 Phát triển nghề nghiệp trong iHCM

Định hướng phát triển và giữ chân nhân tài là một trong những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp 

Phân hệ phát triển nghề nghiệp trong hệ thống iHCM cụ thể bao gồm những tính năng sau:

Định hướng nghề nghiệp cho nhân viên: Thông qua cách hiển thị dashboard về khuynh hướng phát triển của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp để từ đó bắt đầu có những bước theo dõi, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên.
Thiết lập các mục tiêu dài hạn: Tiếp nối bước định hướng nghề nghiệp, lãnh đạo bắt đầu thiết lập các mục tiêu dài hạn cho nhân viên để đạt được.
Giao việc cho nhân viên khác hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho nhân viên hiện tại: Dựa trên các bảng điểm nhân viên như là kinh nghiệm làm việc, hiệu suất, khung năng lực, mong muốn của nhân viên, hay những năng lực nào còn yếu kém để từ đó lãnh đạo có thể gửi các yêu cầu giao việc cho nhân viên khác hỗ trợ phát  triển nghề nghiệp cho nhân viên đang được chú trọng.
Xác định cán bộ kế thừa: Dựa trên những bảng điểm, những kết quả hiển thị của bảng Dashboard để từ đó tìm thấy những cán bộ kế thừa cho những lần thăng chức hay bổ nhiệm trong tương lai.ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực