Gắn kết nhân viên mới với doanh nghiệp

Hội nhập nhân viên mới tưởng chừng như là công việc nhỏ nhưng dường như điều này ảnh hưởng rất lớn tới thái độ, cách nhìn, ứng xử của nhân viên mới dành cho doanh nghiệp. Tính năng hội nhập trong Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM giúp nhân viên mới hội nhập nhanh với môi trường làm việc, hiểu chính sách, quy định của công ty một cách rõ ràng, hơn nữa nhà quản lý sẽ phát huy sự gắn bó và cống hiến khả năng của nhân viên mới dành cho doanh nghiệp.

 


Hội nhập nhân viên mới trong iHCM

Hội nhập nhân viên mới là một nghệ thuật

 Để tiếp nối với phân hệ tuyển dụng trước, phân hệ hội nhập trong hệ thống iHCM cụ thể bao gồm những tính năng sau:

Tự động gửi các tài liệu hội nhập tới nhân viên mới như quy định công ty, chuyên môn, kỹ năng cần thiết. Bộ mẫu gửi tùy biến cho từng vị trí.
Tạo các tiến trình hỗ trợ các nhân sự có liên quan trong việc tiếp nhận nhân viên: Hợp đồng lao động; Biên bản cam kết; Biên bản bàn giao trang thiết bi,... 
Gửi thông báo tới những người xung quanh theo mẫu có sẵn, căn cứ theo quy trình của doanh nghiệp.
Yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên hiện tại cho nhân viên mới đáp ứng và hòa nhập công việc.
Tự động tạo các mẫu đánh giá sau thời gian thử việc và gửi đến những người có liên quan tới nhân viên mới.

Là một thành phần không thể thiếu của giải pháp thu hút nhân tài.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực