Tối ưu hóa ngân sách, khích lệ sự hài lòng của nhân viên

Lương thưởng là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động nhưng làm cách nào để phân phối thu nhập đúng mà vẫn kiểm soát được ngân sách của doanh nghiệp? Phân hệ lương thưởng trong iHCM giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình tính lương thưởng cho nhân viên, tối ưu hóa ngân sách nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu các sai sót và tăng sự hài lòng của nhân viên.

 

iHCM giúp tính lương, thưởng cho nhân viên

Phân phối thu nhập theo kết quả đánh giá, quỹ thưởng và chính sách  

Lên kế hoạch, thiết lập chính sách phân phối thu nhập.
Tự động hóa các quy trình cũng như tùy biến các trường dữ liệu, các yếu tố tính lương, phụ cấp, thuế TNCN,…tự thao tác bằng bất kỳ công thức nào theo chính sách của doanh nghiệp.
Tự động tạo các bảng lương chính thức, lương làm ngoài giờ, các bảng kê khai thuế cho người dùng,…
Cho phép thiết lập hoạch toán chi phí lương vào mỗi kỳ đánh giá, tổng hợp chi phí lương, tạo các chứng từ lương sau mỗi kỳ thanh toán.
Quản lý các khoản vay của nhân viên và tình hình chi trả của nhân viên.
Dashboard hiển thị biểu đồ lương thưởng của nhân viên, các bộ phận.
Cho phép gửi thanh toán cho nhân viên bằng tiền mặt hay chuyển khoản.
Thông báo chuyển lương đến nhân viên qua email, SMS, hay các cổng thông tin nhân sự.
Kiểm soát chi phí qua các báo cáo tình hình thu chi các quỹ giúp doanh nghiệp thiết lập kế hoạch dài hạn về quỹ lương và chi phí nhân sự.
Lưu trữ dữ liệu lương giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, an toàn dữ liệu bằng công cụ đơn giản, thực thi chính xác, hạn chế những sai sót.

Module này là một thành phần của giải pháp "Phân phối thu nhập".

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực