Kết nối và chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp

Phát triển khả năng sáng tạo và tạo ra tri thức cho doanh nghiệp là một điều quan trọng nên được thực thi sớm. Hơn thế nữa, nhà lãnh đạo cần biết xây dựng doanh nghiệp mình trở thành một tổ chức có khả năng tự học hỏi. Khả năng tự học của doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh tế luôn biến động từng ngày và kèm theo những rủi ro không ngờ.

iHCM giúp chia sẻ tri thức

Phát triển học tập chia sẻ tri thức để có một doanh nghiệp bền vững ưu thế

Thấu hiểu nhu cầu nội tại của doanh nghiệp, Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM sinh ra phân hệ học tập để kết nối, chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp và cộng đồng. Phân hệ học tập của phiên bản standard bao gồm những tính năng như sau:

Học tập trong doanh nghiệp

Quản lý, chia sẻ bài giảng trong doanh nghiệp làm giảm chi phí đào tạo hành chính bên ngoài mà doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn với các báo cáo thực.
Quản lý mục tiêu học tập, dựa trên những năng lực còn thiếu, định hướng nghề nghiệp giúp gia tăng và cải thiện đáng kể hiệu suất doanh nghiệp.
Đánh giá và so sánh từng cá nhân trong nhóm, trong bộ phận, những nhân viên tiềm năng được định hướng nghề nghiệp trong tương lai theo từng mục tiêu, khung năng lực, các bài kiểm tra, hành vi,…
Hệ thống chấm điểm và phản hồi cho doanh nghiệp, quy trình sẽ do doanh nghiệp tự thiết lập. Kết quả chấm điểm và báo cáo minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp nhìn thấy sự quá trình chuyển động trong nội tại của doanh nghiệp.

Cộng đồng tri thức

Tạo một cộng đồng kết nối tri thức với bên ngoài, không chỉ chia sẻ trong chính doanh nghiệp mình, bộ phận nhân sự có thể liên kết các bài giảng bên ngoài, hay các khóa học online để giúp nhân viên chủ động phát triển nghề nghiệp của mình.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực