Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM được xây dựng giúp doanh nghiệp thiết lập mục tiêu, đo lường, đánh giá kết quả nhằm nâng cao hiệu suất, nó bao gồm các giải pháp quản trị nhân lực, quản trị hiệu suất, quản trị hiệu suất liên tục, quản trị tuyển dụng, quản lý dự án, quản lý công việc,.... iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003. Các chức năng của phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM bao gồm:

 

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Chủ đề: Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Tương tác phối hợp thực thi

Trong quá trình hướng tới mục tiêu chung, các nhân viên trong tổ chức cần phối hợp hoạt động, mặt khác việc cộng tác giúp nhà quản lý hiểu các khó khăn mà nhân viên gặp phải, qua đó hỗ trợ họ khi cần thiết, vì vậy sự cộng tác là cần thiết.

Xem tiếp
Quản lý mục tiêu của cá nhân và của nhóm theo thời gian thực

Sau quá trình thiết lập mục tiêu, thiết lập công việc, để đảm bảo mục tiêu liên quan tới nó được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, nhà quản lý và nhân viên cùng nhau theo sát, tương tác với nhau trên iHCM, toàn bộ thông tin tương tác được lưu trữ cho cả tiến trình thực hiện.

Giám sát và hỗ trợ nhân viên

Giao mục tiêu, công việc xuống cho bộ phận, nhân viên chưa đảm bảo mục tiêu sẽ đạt được. Vì vậy trong quá trình thực hiện nhà quản lý phải theo dõi tiến độ, phát hiện những khó khăn, hỗ trợ và phối hợp kịp thời với nhân viên để đạt được kết quả.

Xem tiếp
Thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng

Không chỉ giúp thiết lập mục tiêu, hệ thống phần mềm iHCM còn có thể giúp tổ chức hoạch định, thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scoredcard - BSC) nhằm giúp doanh nghiệp/tổ chức phát triển bền vững, đi đúng hướng theo chiến lược đã đặt ra.

Xem tiếp
Năng lực là gì?

Từ điển năng lực

Để thực hiện được mục tiêu, các nhân viên phải có năng lực thực thi, vậy năng lực là gì? Năng lực bao gồm nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ, những yếu tố đó được gọi là “Khung năng lực”. Ở mỗi vị trí công tác khác nhau sẽ có một tập các “khung năng lực” tương ứng và được đánh hệ số quan trọng khác nhau. Ví dụ ở vị trí quản lý, tổ chức đòi hỏi nhà quản lý phải có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng này không đòi hỏi ở vị trí nhân viên thông thường. Mối tương quan giữa “khung năng lực” với vị trí công tác được chúng tôi gọi là “Biểu đồ khung năng lực”, một số tài liệu gọi là “Từ điển khung năng lực” hay “Từ điển năng lực .

Xem tiếp
Thiết lập công việc để hoàn thành mục tiêu - iHCM

Thiết lập mục tiêu chưa đủ để nó được hoàn thành, để hoàn thành mục tiêu, nhân viên cần phải có các hành động, công việc cụ thể phục vụ cho mục tiêu đó. iHCM được thiết kế không chỉ để thiết lập, đo lường mục tiêu mà còn là công cụ để mọi hành động của nhân viên đều hướng tới việc hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Xem tiếp
Thiết lập KPI - chỉ tiêu trong doanh nghiệp

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường hiệu suất, một trong những công cụ quan trọng của doanh nghiệp/tổ chức. Doanh nghiệp sử dụng KPI để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Xem tiếp
Chia sẻ mục tiêu trong doanh nghiệp

Mục tiêu trong doanh nghiệp/tổ chức thường không chỉ dành cho một người mà nó được chia sẻ, chẳng hạn mục tiêu của một bộ phận là gì được phổ biến cho tất cả mọi người trong bộ phận đó để mọi người cùng hướng tới, mục tiêu của nhân viên thường được chia sẻ cho nhà quản lý cấp trên, nhiều mục tiêu được chia sẻ cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp/tổ chức được biết như doanh thu, lợi nhuận,....

Xem tiếp
Liên kết các mục tiêu doanh nghiệp trong iHCM

Các mục tiêu trong doanh nghiệp/tổ chức không độc lập với nhau mà có tính liên kết hỗ trợ lẫn nhau, chẳng hạn để đạt được mục tiêu doanh số 1000 tỷ trong năm thì không chỉ bộ phận kinh doanh thực hiện công việc này một cách đơn lẻ, mà các bộ phận khác cũng phải có các mục tiêu hỗ trợ, ví dụ như bộ phận marketing phải tìm kiếm được 10.000 khách hàng tiềm năng có chất lượng,... việc liên kết mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của bộ phận/nhóm và cuối cùng là mục tiêu của các nhân viên hình thành nên một sơ đồ hình cây mà chúng tôi gọi là "Bản đồ mục tiêu".

Xem tiếp
Hoạch định mục tiêu

Hoạch định là khâu thiết yếu trong điều hành doanh nghiệp/tổ chức. Hàng năm lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức vẫn thường thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp, từ các mục tiêu cấp cao nhất, chúng được chia nhỏ xuống thành mục tiêu cấp phòng ban, bộ phận cấp dưới, từ đó các mục tiêu này tiếp tục được liên kết xuống từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực