Dưới đây là các tính năng nằm trong module trung tâm nhân lực của hệ thống iHCM.

 Quản lý hồ sơ nhân viên

Hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ,quản lý thông tin, chia sẻ, theo người lao động từ khi nhận việc đến khi rời công ty, tùy biến các trường thông tin hồ sơ và quy trình theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Hồ sơ nhân viên bao gồm thông tin chung, trình độ văn hóa, vị trí công tác, phòng ban, kinh nghiệm dự án, quá trình công tác, kỹ năng, điểm mạnh, điểm yếu,…

 Sơ đồ quản lý

Nhân sự được sắp xếp theo sơ đồ tổ chức hình cây, giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và hợp nhất, lãnh đạo làm việc với quản lý của các bộ phân cũng như trưởng nhóm của từng bộ phận quản lý cấp dưới xung quanh mình hiệu quả hơn để từ đó liên kết các mục tiêu từ trên xuống dưới, giữa các phòng ban với những người có liên quan.

Trung tâm nhân lực – Nơi gắn kết con người

 Quản lý thời gian

Hệ thống iHCM hỗ trợ quản lý ngày nghỉ phép, làm ngoài giờ theo quy trình doanh nghiệp tự thiết lập, gửi cho những người có liên quan.

 Vị trí công tác & khung năng lực

Hệ thống hỗ trợ các bản mô tả khung năng lực tương ứng cho các vị trí công tác khác nhau, hiện tại hệ thống có sẵn bộ thư viện 86 khung năng lực cho hơn 100 vị trí công tác và ngành nghề khác nhau. Doanh nghiệp cũng có thể chỉnh sửa, tùy biến các khung năng lực và vị trí công tác cho phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp nhằm thiết lập hệ thống khung năng lực trong toàn doanh nghiệp.

 Gắn kết doanh nghiệp

Hệ thống tự động gửi lời sinh nhật đến nhân viên, lãnh đạo hay quản lý gửi thông điệp đến toàn công ty hay phòng ban, cá nhân liên quan. Hệ thống iHCM còn tạo động lực, khuyến khích nhân tài, lãnh đạo tặng danh hiệu cho các cá nhân xuất sắc, quy trình gửi sẽ được thiết lập theo chính sách của doanh nghiệp.

 Thông báo

Thông báo của tính năng trong gắn kết doanh nghiệp sẽ tự động gửi đến email/di động cho những người liên quan theo như quy trình thiết lập.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực