1 . Các bước thực hiện

Đánh giá 360 được thực hiện bằng cách thu thập ý kiến của những người xung quanh. Hình thức đánh giá này không chỉ phụ thuộc vào nhận xét từ cấp trên trực tiếp của mà còn là các ý kiến và đánh giá của các đồng cấp, cấp dưới, khách hàng và tất cả những người thường xuyên tiếp xúc với nhân viên trong môi trường công việc.

Để thiết lập và đánh giá trên iHCM, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Tạo bản đánh giá
- Bước 2: Thực hiện đánh giá
- Bước 3: Tổng hợp kết quả

2 . Đánh giá

2.1 . Tạo bản đánh giá

Để bắt đầu thực hiện đánh giá doanh nghiệp tiến hành tạo bản đánh giá bằng cách vào “Sơ đồ quản lý” -> “Click nhân viên” -> “Tạo bản đánh giá 360 độ” để thiết lập bản đánh giá theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn nhân viên cần đánh giá
- Bước 2: Chọn thành phần đánh giá
- Bước 3: Chọn người than gia quá trình đánh giá
- Bước 4: Hoàn thành tạo bản đánh giá

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

2.2 . Thực hiện đánh giá

Sau khi người quản trị tạo bản đánh giá 360 độ trên phần mềm, hệ thống sẽ tự động tạo ra bản đánh giá và gửi các bản đánh giá theo quy trình. Người tham gia đánh giá sẽ nhận được thông báo các bản đánh giá cần phải đánh giá hoặc vào phần “Đánh giá” -> “Danh sách bản đánh giá 360 độ” để xem danh sách các bản đánh giá cần hoàn thành.

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

2.2.1 . Phương pháp đánh giá 360 độ từng nhân viên

Người dùng lựa chọn bản đánh giá của nhân viên cần đánh giá:

- Bấm chọn icon Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM tương ứng với số điểm muốn đánh giá
- Bấm vào kết quả vừa đánh giá để hủy kết quả
- Bấm vào icon Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM để nhận xét
- Kết quả đánh giá và nội dung nhận xét được lưu lại ngay sau khi thực hiện
- Bấm vào nút Hoàn thành để kết thúc đánh giá. (Sau khi kết thúc sẽ không thể đánh giá lại được nữa)

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

2.2.2 . Phương pháp đánh giá 360 độ theo nhóm

Là phương pháp đánh giá nhanh nhiều nhân viên cùng 1 lúc theo từng tiêu chí đã được thiết lập sẵn. Người dùng vào phần “Đánh giá” -> “Danh sách bản đánh giá 360 độ” -> "Check chọn những nhân viên cần đánh giá theo nhóm" -> "Click Đánh giá nhóm" để thực hiện đánh giá nhóm.

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

Thực hiện đánh giá nhóm

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

[1]: Click next trang để chuyển các tiêu chí cần đánh giá.
[2]: Thực hiện click Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM để đánh giá theo thang điểm của từng tiêu chí.
[3]: Bấm vào icon Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM để nhận xét.

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

Sau khi người dùng đã thực hiện đánh giá tất cả các tiêu chí của các thành viên trong nhóm được đánh giá thì click vào nút hoàn thành để hoàn tất việc đánh giá nhóm.

2.3 . Tổng hợp kết quả

Hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

Sau khi các cá nhân tham gia đánh giá đã thực hiện hoàn tất việc đánh giá thì người tổng hợp (được thiết lập khi tạo bản đánh giá) chọn bản đánh giá cần tổng hợp và tổng hợp kết quả đánh giá để kết thúc quá trình đánh giá 360 độ.

Kết quả đánh giá 360 độ sẽ được gửi cho những người nhận bản đánh giá (được thiết lập khi tạo bản đánh giá) và lưu trữ lại theo dạng quá trình trong hồ sơ nhân viên và tại kết quả đánh giá 360 độ.

Link tải tài liệu hướng dẫn đánh giá 360 độ trên iHCM

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ TÜV NORD cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ tới cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực