Thông thường, cuối năm là thời điểm hoàn thành đánh giá sản xuất kinh doanh năm cũ và đề ra các mục tiêu cho năm mới. Từ thực tế này, phần mềm iHCM có thiết lập Bảng mục tiêu mới và “Ngưng sử dụng” hay còn gọi là đóng toàn bộ mục tiêu trong bảng mục tiêu cũ. Sau đây là các bước thao tác trong phần mềm:

Bước 1: Tạo Bảng mục tiêu mới

- Click vào nút “Thêm mới

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

- Chọn loại Bảng mục tiêu muốn tạo

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

- Điền thông tin "Ngày bắt đầu" và "Ngày kết thúc" -> Click “Cập nhật” để hoàn thành

Bước 2: Rà soát các mục tiêu trong Bảng mục tiêu cũ

Người dùng cần rà soát các mục tiêu trong Bảng mục tiêu năm cũ, cập nhật trạng thái.

Bước 3: Đóng Bảng mục tiêu cũ

Người dùng vào Module “Mục tiêu và công việc” -> “Quản trị mục tiêu, công việc” -> “Bảng mục tiêu

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

Cách 1: Click vào Bảng mục tiêu cần ngưng hoạt động -> Click nút “Ngưng sử dụng

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

Cách 2: Click vào trên cột “Trạng thái

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

Sau khi hoàn thành các thao tác, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

Bước 3:

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

Tip: Trong trường hợp, Người dùng có nhiều mục tiêu năm mới tương tự với mục tiêu năm cũ hoặc một số mục tiêu kéo dài từ năm cũ qua năm mới, một Tip mà iHCM đưa ra đó là Tạo Bảng mục tiêu mới, copy từng Mục tiêu từ Bảng mục tiêu cũ sang Bảng mục tiêu mới. Sau khi hoàn thành copy tất cả mục tiêu tương tự mới ngưng sử dụng Bảng mục tiêu cũ.

Hướng dẫn tính năng thiết lập bảng mục tiêu mới, ngưng sử dụng bảng mục tiêu cũ

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực