Để quản lý dự án hiệu quả thì điều quan trọng nhất nằm ở khâu Giám sát. Luôn luôn theo dõi tiến độ của dự án để đảm bảo không được quá xa kế hoạch ban đầu của bạn. Một khi bạn để cho mọi việc đi quá xa thì sẽ rất khó để đưa mọi thứ trở lại đúng với kế hoạch ban đầu. Để làm tốt khâu này bạn cần:

Xác định tần suất mà bạn sẽ theo dõi các hoạt động của dự án

- Báo cáo tiến độ thường xuyên hoặc các cuộc họp hàng tuần / hàng tháng là một cách hiệu quả để giúp bạn trong việc giám sát một dự án.

- Báo cáo tiến độ không cần phải chính thức hoặc đẹp; chỉ là một danh sách ngắn gọn rõ ràng về những điểm quan trọng sẽ làm. Nếu có thể, hãy cố gắng tổ chức các cuộc họp tình trạng thường xuyên vào những ngày / giờ được xác định trước để cho phép mọi người chuẩn bị

- Một hướng dẫn chung sẽ làm việc tốt cho hầu hết các dự án là: Không quá một lần mỗi tuần, nhưng không ít hơn một lần mỗi tháng

Giao tiếp, giao tiếp và giao tiếp

Giao tiếp tốt là yếu tố thành công quan trọng của bất kỳ dự án nào.

- Để giúp mọi người nắm được cùng một vấn đề thì luôn gửi một chương trình làm việc trước mọi cuộc họp

- Phản hồi liên tục cho các thành viên trong nhóm của bạn có thể giúp sự thành công của dự án. Phản hồi phải cụ thể (không chung chung và mơ hồ) và nó phải luôn bao gồm tất cả mọi người đã làm việc trên một phần cụ thể của sản phẩm

- Để trở thành một người giao tiếp tốt, bạn phải là người nghe giỏi trước tiên. Vì vậy, hãy chăm chú lắng nghe nhóm dự án của bạn – các thành viên trong nhóm của bạn sẽ đánh giá cao rằng bạn đánh giá cao ý kiến của họ và khuyến khích thảo luận

Quản lý tài liệu của dự án

- Nếu bạn đang làm việc trên một dự án phức tạp, đừng quên chỉ định ai đó làm tài liệu như: Hướng dẫn sử dụng, báo cáo, v.v.

- Các tài liệu này phải được phân quyền chia sẻ dùng chung. Mọi thông tin thay đổi tài liệu đều phải được ghi chép lại

- Đảm bảo việc tìm kiếm tài liệu là dễ dàng để các thành viên dự án luôn luôn tìm được tài liệu.

Nguồn: Techtalk.vn

iHCM Workspace - Giải pháp phần mềm quản lý dự án và Cộng tác

Workspace là công cụ hoàn hảo với bộ tính năng mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp cộng tác, quản lý công việc và quản lý dự án thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh khác nhau:

- Thiết lập và giám sát kế hoạch thực hiện dự án chi tiết với Milestone và không giới hạn cấp độ;

- Theo dõi tiến độ, kết quả công việc, bám sát mục tiêu đã đề ra;

- Tự động hoá quy trình phê duyệt, giảm 80% thời gian luân chuyển giấy tờ hành chính trong doanh nghiệp;

- Tạo không gian chia sẻ tài liệu linh hoạt trong nội bộ doanh nghiệp;

- Là phần mềm duy nhất tại Việt Nam tiên phong tích hợp công cụ giao tiếp (nhắn tin, chat, video call), tạo mạng xã hội nội bộ trong doanh nghiệp

iHCM Workspace - Giải pháp phần mềm quản lý dự án và Cộng tác

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lựcOKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêu, quản lý dự án và cộng tácquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực