Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ iHCM, đội ngũ iHCM xin trân trọng thông báo với quý khách hàng một số tính năng mới được nâng cấp từ tháng 10/2019 như sau:

Đối với người dùng phiên bản Enterprise (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử)

1. Gộp chung 02 mẫu KPI và cho phép đặt ngưỡng tối thiểu và tối đa trong cách tính điểm KPI.

Đối với người dùng phiên bản Enterprise Plus (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử)

1. Gộp chung 02 mẫu KPI và cho phép đặt ngưỡng tối thiểu và tối đa trong cách tính điểm KPI.

2. Cho phép cấu hình tùy chọn người thực hiện ở các bước thực hiện của quy trình trong “Yêu cầu và phê duyệt” thay vì bắt buộc chỉ định vai trò/ người thực hiện sẵn trong quy trình.

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

CHI TIẾT TÍNH NĂNG MỚI

1. Gộp chung 02 mẫu KPI và cho phép đặt ngưỡng tối thiểu và tối đa trong cách tính điểm KPI (Áp dụng cho người dùng phiên bản Enterprise và Enterprise Plus (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử))

1.1. Mục đích

Việc gộp các mẫu KPI cho phép người dùng linh hoạt và đa đạng trong việc thiết lập cách tính điểm KPI. Người dùng có thể đồng thời thiết lập điểm KPI theo các cách sau:

- Theo thang điểm tự định nghĩa tương ứng với hệ số hoàn thành

- Được tính trực tiếp từ hệ số hoàn thành

- Kết hợp 2 phương pháp trên

1.2. Cách sử dụng

Trong phần nhập Thông tin KPI, tại cột Điểm người dùng có thể nhập theo điểm chỉ định bất kỳ hoặc bằng giá trị hệ số hoàn thành K. Với chức năng này, người dùng có thể thiết lập được ngưỡng tối thiểu và tối đa cho KPI.

Ví dụ:

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

Trong ví dụ trên, khi thiết lập Thông tin KPI người dùng nhập thông tin tại:

- Cột “Khoảng giá trị hệ số hoàn thành (K)”: người dùng nhập theo các khoảng giá trị tương ứng:

o K < 40
o 40 <= K < 60
o 60 <= K < 100
o 100 <= K < 120
o K >= 120

- Cột “Điểm”:

o Với khoảng K<40 sẽ đạt 0 điểm, người dùng nhập điểm là 0
o Với khoảng 40 <= K < 60 số điểm sẽ bằng với hệ số K = Doanh thu thực tế/ Chỉ tiêu, người dùng nhập điểm là K (Hệ thống sẽ tự động tính theo K)
o Với khoảng 60 <= K < 100 số điểm sẽ bằng với hệ số K = Doanh thu thực tế/ Chỉ tiêu, người dùng nhập điểm là K (Hệ thống sẽ tự động tính theo K)
o Với khoảng 100 <= K < 120 số điểm sẽ bằng với hệ số K = Doanh thu thực tế/ Chỉ tiêu, người dùng nhập điểm là K (Hệ thống sẽ tự động tính theo K)
o Với khoảng K >= 120 sẽ đạt 120 điểm, người dùng nhập điểm là 120

Lưu ý: Ta thấy với 40 <= K < 120 đều có số điểm bằng K nhưng phải chia thành 3 khoảng điểm: 40 <= K < 60; 60 <= K < 100; 100 <= K < 120 vì thuộc 3 xu hướng khác nhau

- Cột “Xu hướng”: người dùng chọn xu hướng tương ứng cho từng khoảng điểm

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

2. Cho phép cấu hình tùy chọn người thực hiện ở các bước thực hiện của quy trình trong “Yêu cầu và phê duyệt” thay vì bắt buộc chỉ định vai trò/ người thực hiện sẵn trong quy trình ((Áp dụng cho người dùng phiên bản Enterprise Plus (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử))

2.1. Mục đích

Thay vì bắt buộc chỉ định Vai trò hoặc Người cụ thể thực hiện ở các Bước trong quy trình Yêu cầu và Phê duyệt, hệ thống cho phép người dùng cấu hình để Người thực hiện ở Bước này có thể tự chỉ định Người thực hiện cho Bước tiếp theo. Như vậy Quy trình của bạn sẽ linh hoạt hơn, không bị bó buộc trong trường hợp người thực hiện ở bước tiếp theo tùy theo sự vụ ở bước trước.

2.2. Cách sử dụng

Khi cấu hình “Quy trình yêu cầu”, trên form “Cập nhật bước thực hiện” của Bước chưa xác định được chính xác Người thực hiện, tại trường thông tin “Người thực hiện”, người dùng lựa chọn phương án “Nhân viên tùy chọn”.

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

(Thiết lập Bước thực hiện)

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

(Chọn Người thực hiện là Nhân viên tùy chọn)

Khi đó, trên phiếu “Thực hiện yêu cầu” tại vai trò thực hiện của Bước sẽ thể hiện là “Tùy chọn”, khi hoàn thanh và chuyển bước từ Bước trước, hệ thống yêu cầu chọn “Người xử lý tiếp theo”.

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

(Phiếu tạo yêu cầu)

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.6.1 THÁNG 10/2019

(Chọn người xử lý cho Bước tiếp)

Để được hỗ trợ sử dụng Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ iHCM: 0971.02.33.11

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực