Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ iHCM, đội ngũ iHCM xin trân trọng thông báo với quý khách hàng tính năng mới được nâng cấp từ tháng 12/2019 đối với các phiên bản Enterprise và Enterprise Plus (bao gồm phiên bản chính thức và dùng thử) như sau:

• Hệ thống cho phép thiết lập và quản lý KPI theo nhiều loại chu kỳ tần suất (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm)

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.7 THÁNG 12/2019

CHI TIẾT TÍNH NĂNG MỚI

Thiết lập và quản lý KPI theo nhiều loại chu kỳ tần suất (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) (Áp dụng cho người dùng phiên bản Enterprise và Enterprise Plus (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử))

1.1. Mục đích

Khi 01 KPI cần đo lường theo nhiều tần suất, thì thay vì mỗi tần suất phải tạo 01 KPI tương ứng, người dùng chỉ cần tạo 01 lần và chọn theo dõi theo nhiều tần suất, cũng như thiết lập phương pháp tính chỉ tiêu/ kết quả KPI giữa các chu kỳ tần suất với nhau.

1.2. Cách sử dụng

- Ở bước Tạo KPI:

o Tại trường thông tin Tần suất, bạn có thể chọn đo lường KPI cùng lúc theo 1 hoặc nhiều loại chu kỳ tần suất khác nhau (Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng quý, Hàng năm)

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.7 THÁNG 12/2019

(Chọn 1 hay nhiều chu kỳ tần suất để đo lường KPI)

o Bạn có thể thiết lập cách tính chỉ tiêu hoặc kết quả KPI giữa các chu kỳ tần suất theo phương pháp cộng dồn từ chu kỳ dưới lên, chia đều từ chu kỳ trên xuống, hoặc tự nhập độc lập giữa các chu kỳ tần suất. (Lưu ý: Vì tần suất Hàng tuần có thể xảy ra trường hợp tuần bao gồm giữa 2 tháng, do đó hệ thống ko hỗ trợ phương pháp cộng dồn hoặc chia đều chỉ tiêu/ kết qủa KPI đối với chu kỳ tần suất này)

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.7 THÁNG 12/2019

(Tùy chọn phương pháp tính chỉ tiêu/ kết quả KPI giữa các chu kỳ)

o Tại tính năng “Nhận kết quả từ KPI khác”: Kết quả KPI sẽ được nhận kết quả từ các KPI có cùng tất cả các tần suất, cùng đơn vị đo và cùng chiều hướng.

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.7 THÁNG 12/2019

(Thiết lập Nhận kết quả từ KPI khác)

- Chi tiết Thông tin KPI sẽ hiển thị các tab chu kỳ tần suất tương ứng đã chọn, chỉ tiêu và kết quả KPI giữa các chu kỳ tần suất theo phương pháp quy chuẩn đã thiết lập.

- Trọng số giữa các chu kỳ tần suất là độc lập: khi tạo KPI trọng số của các chu kỳ được lấy tự động theo trọng số của mục tiêu và tách ra độc lập sau khi bấm cập nhật trên Thông tin KPI.

iHCM THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI PHIÊN BẢN 4.7 THÁNG 12/2019

(Chi tiết Thông tin KPI hiển thị các tab theo chu kỳ tần suất đã chọn, trọng số độc lập từng chu kỳ)

Để được hỗ trợ sử dụng Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ iHCM: 0971.02.33.11

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực