Đánh giá 360 độ là công cụ phát triển để thúc đẩy nhân viên nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu và hoàn thiện bản thân mình. Phương pháp này được thực hiện bằng cách thu thập ý kiến của những người xung quanh tiếp xúc với nhân viên đó trong môi trường công việc, từ cấp trên trực tiếp cho đến những người đồng cấp, nhân viên cấp dưới và khách hàng.

Và thay cho phương pháp đánh giá truyền thống bằng giấy, doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm vào công cụ đánh giá 360 độ online của Hệ thống phần mềm iHCM với quy trình đánh giá sẽ công bằng và minh bạch hơn. Để có thể hình dung và hiểu rõ hơn về tính năng đánh giá, hãy cùng chúng tôi đi qua từng bước sau:

1. Tạo bản đánh giá

Để bắt đầu thực hiện đánh giá doanh nghiệp tiến hành tạo bản đánh giá bằng cách vào “Sơ đồ quản lý ->Click nhân viên->Tạo bản đánh giá 360 độ” để thiết lập bản đánh giá theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn nhân viên cần đánh giá

- Bước 2: Chọn thành phần đánh giá

- Bước 3: Chọn người than gia quá trình đánh giá

- Bước 4: Hoàn thành tạo bản đánh giá

Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM

2. Thực hiện đánh giá

Sau khi người quản trị tạo bản đánh giá 360 độ trên phần mềm, hệ thống sẽ tự động tạo ra bản đánh giá và gửi các bản đánh giá theo quy trình. Người tham gia đánh giá sẽ nhận được thông báo các bản đánh giá cần phải đánh giá hoặc vào phần “Đánh giá” -> “Danh sách bản đánh giá 360 độ” để xem danh sách các bản đánh giá cần hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM

2.1. Phương pháp đánh giá 360 độ từng nhân viên

Người dùng lựa chọn bản đánh giá của nhân viên cần đánh giá:

- Bấm chọn icon Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM tương ứng với số điểm muốn đánh giá

- Bấm vào kết quả vừa đánh giá để hủy kết quả

- Bấm vào icon Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM để nhận xét

- Kết quả đánh giá và nội dung nhận xét được lưu lại ngay sau khi thực hiện

- Bấm vào nút Hoàn thành để kết thúc đánh giá. (Sau khi kết thúc sẽ không thể đánh giá lại được nữa)

Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM

2.2. Phương pháp đánh giá 360 độ theo nhóm

Là phương pháp đánh giá nhanh nhiều nhân viên cùng 1 lúc theo từng tiêu chí đã được thiết lập sẵn. Người dùng vào phần “Đánh giá ->Danh sách bản đánh giá 360 độ-> Check chọn những nhân viên cần đánh giá theo nhóm -> Click Đánh giá nhóm để thực hiện đánh giá nhóm.

Thực hiện đánh giá nhóm

Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM

[1]: Click next trang để chuyển các tiêu chí cần đánh giá.

[2]: Thực hiện click Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM để đánh giá theo thang điểm của từng tiêu chí.

[3]: Bấm vào icon Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM để nhận xét.

Sau khi người dùng đã thực hiện đánh giá tất cả các tiêu chí của các thành viên trong nhóm được đánh giá thì click vào nút hoàn thành để hoàn tất việc đánh giá nhóm.

3. Tổng hợp kết quả

Hướng dẫn sử dụng đánh giá 360 độ trên iHCM

Sau khi các cá nhân tham gia đánh giá đã thực hiện hoàn tất việc đánh giá thì người tổng hợp (được thiết lập khi tạo bản đánh giá) chọn bản đánh giá cần tổng hợp và tổng hợp kết quả đánh giá để kết thúc quá trình đánh giá 360 độ.

Kết quả đánh giá 360 độ sẽ được gửi cho những người nhận bản đánh giá (được thiết lập khi tạo bản đánh giá) và lưu trữ lại theo dạng quá trình trong hồ sơ nhân viên và tại kết quả đánh giá 360 độ.

iHCM - Phần mềm quản lý mục tiêu, quản lý công việc và đánh giá nhân viên - Công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà lãnh đạo đo lường chính xác hiệu suất làm việc của nhân viên

Phần mềm quản lý mục tiêu, công việc iHCM giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý xem xét, theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên. Vì thế, đến mỗi kỳ đánh giá nhân viên sẽ được thực hiện dễ dàng, khoa học và thao tác nhanh nhờ các dữ liệu về kết quả mục tiêu, công việc tổng hợp ngay trên phần mềm. Phần mềm đánh giá nhân viên iHCM sẽ dựa theo 2 mặt đánh giá năng lực và đánh giá thành tích


Tải tài liệu iHCM miễn phíTải tài liệu "Mẫu đánh giá thành tích và năng lực" hoàn toàn miễn phí!

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực